HBmonitor to interface www ukazujący w graficzny sposób jak działa HBLink.
 
Najpopularniejszą wersję można pobrać od Waldka SP2ONG pod adresem https://github.com/sp2ong/HBmonitor
Obecnie są chyba dwa warianty HBmonitora lecz moja przygoda z HBLink zakończyła się w momencie ukazania się V2 i już nie byłem w stanie jej przetestować.
Dlatego opiszę sposób instalacji w oparciu o instrukcję zamieszczoną na GitHub przez Waldka SP2ONG i zawsze ale zawsze należy brać info u źródła dlatego zapoznajcie się z oficjalnym opisem.

 

sudo -s
cd /opt
git clone https://github.com/sp2ong/HBmonitor.git
cd HBmonitor

 

chmod +x install.sh
./install.sh
cp config_SAMPLE.py config.py
 
Kopiujemy przygotowany plik startowy do właściwego folderu
cp utils/hbmon.service /lib/systemd/system/

 

Teraz możemy już używać komend w celu sterowania programem.

systemctl enable hbmon
systemctl start hbmon
systemctl status hbmon

 

Możemy przejśc do konfiguracji HBmonitor poprzez edycję pliku config.py

nano config.py

 

Naszym oczom pojawi się podobna zawartość

 


REPORT_NAME     = 'Dashboard of local DMR network'           # Name of the monitored HBlink system
#
CONFIG_INC      = True                           # Include HBlink stats
HOMEBREW_INC    = True                           # Display Homebrew Peers status
LASTHEARD_INC   = True                           # Display lastheard table on main page
BRIDGES_INC     = False                          # Display Bridge status and button
EMPTY_MASTERS   = False                          # Display (True) or not (False) empty master in status
#
HBLINK_IP       = '127.0.0.1'                    # HBlink's IP Address
HBLINK_PORT     = 4321                           # HBlink's TCP reporting socket
FREQUENCY       = 10                             # Frequency to push updates to web clients
WEB_SERVER_PORT = 8080                           # Has to be above 1024 if you're not running as root
CLIENT_TIMEOUT  = 0                              # Clients are timed out after this many seconds, 0 to disable

# Put list of NETWORK_ID from OPB links to don't show local traffic in lastheard, for example: "260210,260211,260212"
OPB_FILTER = ""

# Authorization of access to dashboard
WEB_AUTH =  False
WEB_USER =  'hblink'
WEB_PASS =  'hblink'

 

Początkowa konfiguracja może się streścić do zmiany nazwy serwera i portu. Port 8080 to domyślny proxy port i mogą wystąpić komplikacje jesli jakaś usługa w sieci lokalnej pracuje już na tym porcie, w moim przypadku UniFi Controller.

REPORT_NAME     = 'NAZWA SERWERA wyświetlana pod Logiem' 
WEB_SERVER_PORT = 8090

 

 Po wydaniu komendy uruchomienia HBLink oraz HBmonitor pod adresem http://IP-MALINY:8090 zobaczymy taki obraz

 

A po podłączeniu hotspot do serwera będzie on widoczny i jego aktywność.

 

Z instalacji to wszystko, więcej informacji na stronach o tematyce HBLink lub HBmonitor.