sobota 27 maj 2017

Główne okno klienta


Powyższe okno pokazuje aplikację kliencką gotową do użycia. W tym dziale postaram się omówić poszczególne ikony i przyciski znajdujące się w oknie aplikacji.

Górny panel zawiera ikonki służące do zmiany różnych ustawień lub zachowania się aplikacji podczas pracy.

Zacznijmy od lewej.Identyfikator Stacji. Po kliknięciu tej ikony otwiera się okno, w którym wpisuje się wszyskie dane rejestracyjne użytkownika oraz wybiera się tryb w jakim będzie działać klient FRN.


Ustawienia sterowania. W tym miejscu można między innymi zdefiniować skrót klawiaturowy do obsługi PTT. Zmienić ustawienia interfejsu RS-232 lub USB, oraz, w trybie "Bramka" lub "Crosslink" ustawić odpowiednie czasy i poziomy aktywacji VOX.


Ustawienia urządzeń audio. Tu można dokonać wszelkich ustawień związanych z poziomem głośności dźwięku odbieranego i wysyłanego do sieci FRN oraz wybrać odpowiednie urządzenie, czyli kartę dźwiękową, która ma ten dźwięk przekazywać.


Ustawienie komunikatów i sygnalizacji. W tym miejscu można zdefiniować dźwięki jakimi klient będzie sygnalizował rozpoczęcie i zakońzenie nadawania i obioru. Można też ustawić, nagrane wcześniej, komunikaty jakie będą nadawane przez bramkę o określonym czasie.


Lista serwerów FRN. Lista dostępnych w danym momencie serwerów Free Radio Network. Serwery bez przyłączonych użytkowników nie są pokazywne na liście. Domyślne ustawienie to wyświetlanie serwerów z najmniej dwoma przyłączonymi użytkownikami.


Czat. Dający możliwość przesyłania krótkich wiadomości tekstowych widocznych w danej sieci dla wszystkich przyłączonych do niej użytkowników.
  Uruchamiaj klienta z systemem. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę konfiguracji w taki sposób, iż klient FRN uruchamia się zaraz po uruchomieniu systemu operacyjnego komputera. Aby wyłączyć tę funkcję, należy ten przycisk nacisnąć ponownie.
  Łącz automatycznie po uruchomieniu klienta. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę konfiguracji w taki sposób, iż klient FRN łączy się automatycznie z serwerem FRN i siecią na tym serwerze, do której był przyłączony przed ostatnim zamknięciem aplikacji. Aby wyłączyć tę funkcję, należy ten przycisk nacisnąć ponownie.
  Po przyłączeniu, ukrywaj klienta do zasobnika. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę konfiguracji w taki sposób, iż klient FRN zostaje automatycznie ukryty do zasobnika systemowgo po prawidłowym przyłączeniu się do sieci na danym serwerze. Aby wyłączyć tę funkcję, należy ten przycisk nacisnąć ponownie.


Ukryj do zasobnika. Naciśnięcie tego przycisku powoduje natychmiastowe ukrycie okna klienta (oraz czatu) do zasobnika systemowego.


Zakończ. Naciśnięcie tego przycisku powoduje odłączenie od aktualnie używanej sieci i serwera i zakończenie pracy klienta FRN.

W środkowej części okna klienta znajduje się lista klientów przyłączonych do danego serwera:

PC Only - oznacza użytkownika przyłączonego do serwera w trybie "Tylko komputer".

Gateway - oznacza użytkownika przyłączonego do serwera w trybie bramy radiowej, czyli radio połączone z komputerem za pomoca odpowiedniego interfejsu.
- tekst obok ikonki oznacza kolejno: pasmo, kanał, modulację i kod CTCSS w jakim pracuje dana bramka.

Crosslink - Można nazwać łącznikiem. Czyli tryb pracy podobny do bramki internetowej, ale łączącej FRN z innymi systemami komunikacji głosowej. Na przykład TeamSepak lub Zello. Do pracy w tym trybie potrzebny jest komputer z dwiema kartami dźwiękowymi połączonymi ze sobą w odpowiedni sposób.

W tym miejscu należy również wspomnieć o kolorach ikonek. Oznaczają status stacji.

Zielony - Aktywny. Czyli jeśli ją wywołamy, to powinna nam odpowiedzieć. Chociaż nie jest to regułą. Jeśli jest to bramka, oznacza to, iż jest ona aktywna w obie strony. Nadaje oraz odbiera na podanej częstotliwości.

Żółty - Tylko nasłuch. Stacja odbiera to co dzieje się w danej sieci, ale nie może lub nie chce odpowiadać na wywołania. Bramka z takim statusem odbiera wywołania, ale nie ma możliwości nadawania z niej.

Szary - Bez odbioru. Stacja nie odbiera i nie może nadawać w sieci. Stacja ma tylko możliwość czytania wiadomości na czacie w danej sieci i odbierania prywatnych wiadomości tekstowych, jeśli jej operator to zauważy. W przypadku innych trybów (bramka lub crosslink) oznacza to po prostu stację nieaktywną.

W dolnej części okna klienta znajduje się pasek, który sygnalizuje co dzieje się w danym momencie na sieci.

Jeśli pasek ma kolor zielony, oznacza to, "kanał wolny" do rozmowy.

Aby włączyć nadawanie należy znacznikiem myszy wskazać przycisk PTT i nacisnąć lewy klawisz myszy, albo użyć skrótu klawiaturowego, którym domyślnie jest prawy klawisz CTRL.

Działa to identycznie jak w innych urządzeniach nadawczo-odbiorczych. PTT należy przytrzymywać przez cały czas, jaki chcemy nadawać. Trzeba pamiętać o tym, że nasza modulacja nie jest transmitowana na sieć do czasu, aż pasek nie zmieni koloru na czerwony.

Po zakończonej modulacji pasek zmienia kolor na pomarańczowy i wyświetla nazwę ostatniej stacji, która nadawała.

Należy zauważyć kolor ramki jaka wyświetla się wokół przycisku PTT:

 - kanał wolny. Gotowy do nadawania

 - kanał zajęty. Inna stacja nadaje w tym momencie na sieci.

 - oczekiwanie na gotowość serwera. W tym momencie nadawanie nie jest możliwe. Należy poczekać na gotowość serwera.

Jeśli jakaś inna stacja rozpocznie nadawanie wcześniej, nie będzie możliwości "wejścia na jej nośną" tak ja można to zrobić w systemach analogowych.

Pomiędzy wyżej opisywanym paskiem a przyciskiem PTT znajduje się ikonka . Służy ona do zmiany naszego statusu na sieci, według opisu powyżej.

Ikonka głośnika  służy do szybkiego przełączania się ze statusu 'Aktywny' do statusu 'Bez odbioru' 

Czasem zdarzy się, że po lewej stronie pokazanego wyżej paska, będzie można zauważyć ikonkę 

Oznacza to, iż serwer do którego próbujemy się podłączyć, jest niedostępny. Klient próbuje się połączyć z serwerem zapasowym (jeśli taki jest skonfigurowany, ale to dotyczy aplikacji FRNserver, no i oczywiście jeśli jest dostępny). Połączenie z serwerem zapasowym będzie utrzymywane do czasu, kiedy serwer główny będzie ponownie dostępny. Wtedy nastąpi automatyczne przełączenie wszystkich klientów na serwer główny.

 

 

stat4u

PLN  

Możesz również użyć przycisku poniżej.

Aby przekazać darowiznę za pomocą systemu PayPal.

Free counters!