sobota 27 maj 2017

Wskazówki i schemat budowy interfejsu FRN sterującego tonem z karty dźwiękowej.

Na poniższej ilustracji przedstawiony jest schemat nowego typu interfejsu, który pozwala wyeliminować port RS-232 lub USB ze sterowania radiem podłączonym do bramy FRN.


Źródło: freeradionetwork.eu

Sygnał modulacji jest transmitowany poprzez kanał lewy wyjścia głośnikowego/liniowego karty dźwiękowej.

Sygnalizacja "włącz/wyłącz nadawanie" jest realizowana odpowiednim dźwiękiem emitowanym poprzez kanał prawy wyjścia głośnikowego/liniowego, karty dźwiękowej komputera.
Powyższy schemat można zastosować do urządzeń ze zintegrowanym, z mikrofonem, przyciskiem PTT jak i do tych z osobnym podłączeniem sterowania PTT.

 

stat4u

PLN  

Możesz również użyć przycisku poniżej.

Aby przekazać darowiznę za pomocą systemu PayPal.

Free counters!